Activitatile Incubatorului

Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea Bucureşti Ilfov

Proiectul se încadrează în obiectivele axei prioritare 6: Promovarea incluziunii sociale din cadrul POSDRU 2007 – 2013, deoarece doreşte să ofere un set integrat de intervenţii, într-o perspectivă transnaţională, care contribuie la combaterea excluziunii sociale şi a discriminării și oferă oportunități de şanse egale şi de egalitate de gen.

Proiectul doreşte să prezinte conceptul de economie socială prin prisma experienţei altor state membre ale UE, în România, economia socială fiind un concept nou. Din pricina acestui lucru organizaţiile care lucrează în domeniul social nu cunosc semnificaţiile conceptului, de asemenea, neexistând există nici legislaţie adecvată acestui concept.

Activitățile proiectului vin în sprijinul celor menţionate mai sus prin oferirea unui tablou de ansamblu, la nivel local în ceea ce ce priveşte economia socială, precum şi prin studierea poziţionării optime a conceptului pe piaţa locală, economia socială fiind un lucru mai puţin cunoscut de actorii locali din Romania atât la nivel naţional cât şi local.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale prin crearea unor întreprinderi sociale în vederea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor care provin din grupul țintă.

Grupul ţintă este format din persoane care aparţin grupurilor vulnerabile: persoane care se află în şomaj de lungă durată, persoane cu venituri mici, persoane de etnie romă, persoane cu dezabilităţi, etc.

Conform legislaţiei din România există o categorie de „întreprinderi protejate”, acestea fiind întreprinderile care au ca angajaţi persoane care provin din grupuri vulnerabile. Numărul acestor tipuri de întreprinderi este foarte mic şi fluctuant deoarece nu supravieţuiesc foarte mult pe piaţa competitivă din regiune. Întreprinderile protejate sunt considerate numai acele organizaţii care au angajaţi persoane cu handicap. Legislaţia din România nu consideră întreprindere protejată organizaţiile care angajează şomeri de lungă durată, rommi etc.

În acest sens, proiectul dorește să promoveze, prin înfiinţarea întreprinderilor sociale, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, în special prin crearea unui nou serviciu denumit incubator de întreprinderi sociale ce are rolul de a asista o perioadă de timp întreprinderile create în cadrul proiectul prin oferirea de know how din partea experților implicați în proiect.

Unul dintre cele mai importante câştiguri pe care proiectul le oferă este constituit în primul rând din crearea unor noi idei de afaceri, adaptate contextului economic local, afaceri considerate inovative în primul rând datorită faptului că acestea nu numai că sunt demarate și efectuate de către persoane care provin din grupuri vulnerabile, dar utilizează de asemenea ca şi angajaţi, tot persoane care provin din aceste grupuri vulnerabile. În plus este important de menţionat faptul că profitul rezultat din funcţionarea acestor afaceri, se va utiliza pe de o parte, atât pentru dezvoltarea acestora (acest lucru va genera locuri de muncă, incluziune socială, venituri mai mari), precum şi pentru rezolvarea unor probleme sociale locale.

În cadrul întregului proiect sunt realizate, din partea personalului angajat în activităţile proiectului:

Selecția se va realiza prin concurs, la care poate participa orice persoană fizică majora care face parte din grupul tintă și are domiciliul stabil și efectiv în municipiul București sau in județul Ilfov.

 

MECANISMUL DE CONCURS

In perioada 01.02.2010 - 15.04.2010, BNS - promotorul proiectului, organizează o preselectie la care pot participa persoane care fac parte din grupul țintă, așa cum a fost definit mai sus, ce îndeplinesc condițiile de participare la concurs și sunt interesate de înființarea și dezvoltarea unor activități economice ce au ca scop crearea de noi locuri de munca pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile situate pe teritoriul Municipiului București și al Județului Ilfov.

Pe toata perioada organizării preselecției, participanții beneficiază de consultanță din partea echipei de implementare a proiectului.

Fiecare participant este asistat în completarea unui formular de grup țintă însotit de un chestionar ce va cuprinde un grup de întrebări pentru fiecare candidat, cu rolul de a identifica motivul persoanei intervievate pentru realizarea unei afaceri, de a identifica nivelul cunoștințelor persoanelor intervievate, de a identifica nivelul competențelor sale, etc.

Chestionarul este standard și vizează stabilirea compententelor fiecarui participant, nivelul de pregatire al acestuia și alte elemente considerate de interes în vederea indeplinirii obiectivului proiectului de dezvoltare de compentente antreprenoriale.

Comisia de preselectie analizează situația fiecărui participant rezultată ca urmare a participării la interviu si a rezultatelor desprinse din formularul de grup țintă și din chestionar.

Participanții care au obtinut cel putin 75 puncte și ale caror proiecte fac parte din domeniile de interes vor participa în faza de selecție și concurs, urmând a fi anunțați în termen de maxim 15 zile de la data finalizării procesului de evaluare al participantilor din etapa preselectiei, de către Promotorul proiectului, urmând să se prezinte la sediul acestuia în vederea continuării procesului de selecție și concurs.

Prima etapă a selectiei se va desfășura în perioada 16.04.2010 – 15.05.2010 și constă în prezentarea și analiza pașilor concreți pe care un participant trebuie să-i realizeze pentru dezvoltarea unei afaceri.

Fiecare participant calificat in aceasta etapa va participa in perioada până la finalul proiectului, la sesiuni de training a caror programa va cuprinde noțiuni de baza în ceea ce privește cadrul legal privind funcționarea unei activități economice, noțiuni de contabilitate primară, marketing, managementul afacerilor și obligatii fiscale.

De asemenea, participantului i se vor pune la dispoziție formatele și asistenta permanentă, necesară întocmirii planului de afaceri in conformitate cu formatul anexat, pe baza informațiilor si rezultatelor din chestionar. Aceștia vor fi incurajati sa interactioneze cu ceilalti participanti calificați în aceasta etapa pentru a dezvolta în comun principiile și bazele unei activități economice cuprinse într-un proiect eligibil.

Membrii echipei Incubatorului vor îndruma persoanele calificate în vederea întocmirii unui plan de afaceri în formă simplificată, plan care va urmări calculul și evaluarea indicatorilor financiari prevăzuți în anexa 3.

Comisia de selectie va analiza și evalua toate planurile de afaceri finalizate până la data de 15.05.2010 de catre persoanele care au participat in prima etapa a selectiei si va stabili pe baza punctajului obtinut pentru fiecare plan de afaceri in parte, care vor fi castigatorii concursului.

Planurile de afaceri stabilite câștigatoare de promotorul proiectului ca fiind cele mai viabile dintre cele prezentate de participanți și care corespund scopului Incubatorului de Afaceri pentru Promovarea Economiei Sociale vor fi puse în practică prin intermediul “Fundatiei pentru Promovarea Progresului Social” al carei membru fondator este BNS.

Fiecare premiu în parte reprezinta un ajutor oferit caștigătorilor, provenit din fonduri europene prin intermediul Blocului Național Sindical, în calitate de organizator al concursului și promotor al proiectului Incubator de Afaceri pentru Promovarea Economiei Sociale în Regiunea București-Ilfov.

Banii oferiți castigătorilor concursului vor fi folositi pentru punerea în aplicare a planurilor de afaceri selectate și declarate caștigătoare, pentru creearea de minim 12 noi locuri de munca pentru persoanele ce se gasesc în grupul țintă, acestea fiind persoane defavorizate, pentru consilierea altor persoane aflate în aceeași situație defavorizată pentru descoperirea și dezvoltarea altor activități economice și creearea altor noi locuri de muncă.

Cei 12 participanti selectati, vor fi angajați în cadrul “Fundației pentru Promovarea Progresului Social” și vor participa activ și efectiv la punerea în practică a planurilor de afaceri selectate.

Sumele de bani rezultate din activitatea economica derulată de fundație pe baza planurilor de afaceri selectate vor acoperi cheltuielile cu angajatii – participanți selectați, iar surplusul va fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcționarea fundației în vederea dezvoltării altor proiecte de economie socială în același teritoriu sau în altul, conform deciziei promotorului proiectului, pentru consilierea participanților neselectați în vederea identificării și dezvoltării unor activități economice viabile, pentru consilierea altor persoane ce fac parte din grupul țintă cu scopul de a identifica și dezvolta alte activități economice pentru creearea de noi locuri de muncă, în special pentru persoanele aflate in grupul țintă.

activitati-incubator
Regulament
Investeste in Oameni
Homepage     Contact     Harta site